สำนักงานให้เช่า กับฮวงจุ้ย

By | March 17, 2017

สำนักงานให้เช่ากับฮวงจุ้ย

สำนักงานให้เช่า การปรับฮวงจุ้ยภายในสำนักงานให้เหมาะสมตามความเชื่อถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครหลายๆคน เพราะนั่นอาจหมายถึงการประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้า การทำธุรกิจให้มีความเจริญรุ่งเรือง การเริ่มปรับฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับในมุมมองของซินแสจะมีเงื่อนไขโดยประเมินได้ใน 3 เหตุการณ์ ต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยภายในสำนักงานให้เช่า

  • เมื่อได้ทำการย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ๆทั้งซื้อบ้าน ที่ดิน หรืออาคารแห่งใหม่หรือสถานที่เก่าที่สร้างอยู่ก่อนแล้วแต่เข้าไปอยู่ใหม่ เช่น การซื้อบ้านหรือสำนักงานให้เช่า เพื่อเข้าไปอยู่อาศัยหรือทำกิจการแนะนำให้ปรับฮวงจุ้ยเพราะเราต้องมองว่าบ้านอาหารหรือสำนักงาน มีสภาพเป็นหยินคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตโดยไม่ได้มีพลีงตามธรรมชาติลักษณะไปในทางสงบหนักแน่นไม่เคลื่อนไหวยิ่งหากเป็นบ้านที่ดินหรืออาคารที่ปิดร้างมามากกว่า 2 เดือนยิ่งถือว่ามีความเป็นหยินสูงโดยบุคคลจะถือว่าเป็นหยางเพระเป็นสิ่งมีชีวิตมีพลังงานตามธรรมชาติเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงมีอารมณ์มีความรู้สึก หากบ้านหรือสำนักงานมีพลังสอดคล้องกันก็จะทำให้เสริมพลังของคนได้จะยิ่งทำให้คนนั้นเจริญรุ่งเรือง
  • หากสภาพของสำนักงานให้เช่า หรือสถานที่นั้นๆไม่สวยงาม เสื่อมโทรม นั่นแสดงว่าผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่ง และเคยได้รับการปรับแต่งฮวงจุ้ยมาแล้ว จะมีความเป็นมงคลน้อยลง เนื่องจากคุณภาพของพลังปราณ นั่นคือสภาพสิ่งแวดล้อมของตัวอาคารเริ่มเสื่อโทรม อาจทำให้เกิดผลเสียในทางฮวงจุ้ยตามมา อาจทำให้เกิดความพัวพันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสียหายส่งผลกระทบกับบุคคลหรือสมาชิกภายในของท่าน
  • หากสถานที่นั้นๆต้องมีการเปลี่ยนรูปทรงรูปร่างของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การต่อเติมห้องครัว หรือห้องนอนของบ้านพักอาศัยการต่อเติมขยายส่วนผลิตหรือส่วนสำนักงานให้เช่าการกั้นห้องเป็นสัดส่วนใหม่ของพื้นที่ในสำนักงานเพราะเมื่อสถานที่นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงรูปร่างก็จะทำให้การลักษณะของการสะสมพลังนั้นเปลี่ยนแปลงไปยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากๆ เช่น ทำการต่อเติมเกินพื้นที่ 1 ใน 3 ของอาคาร หรือ การเปลี่ยนแปลงห้องครัว ซึ่งเป็นห้องที่สะสมพลังงานของธาตุไฟมากที่สุดของอาคาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงห้องหรือตำแหน่งนั่งของเจ้าของหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานหรือโรงงานเหล่านี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮวงจุ้ย การปรับฮวงจุ้ยเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาคารจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ